EPSON Scan 3.771

EPSON Scan 3.771

Epson – 17,8MB – Freeware – Windows Mac
ra khỏi 324 phiếu
EPSON quét trực tiếp kiểm soát tất cả các tính năng của máy quét máy của bạn. Với phần mềm này bạn có thể quét hình ảnh trong màu sắc, màu xám hoặc màu đen và trắng và có được kết quả chuyên nghiệp chất lượng. Chương trình này là cross-nền tảng tiêu chuẩn giao diện giữa máy quét của bạn và hầu hết các ứng dụng. Bạn có thể truy cập nó từ bất kỳ ứng dụng mà hỗ trợ các tiêu chuẩn TWAIN.

Tổng quan

EPSON Scan là một Freeware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi Epson.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 30.348 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của EPSON Scan là 3.771, phát hành vào ngày 21/02/2011. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 30/10/2007.

EPSON Scan đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows/Mac. Tải về tập tin có kích thước 17,8MB.

Người sử dụng của EPSON Scan đánh giá xếp hạng 3 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho EPSON Scan!

Cài đặt

người sử dụng 30.348 UpdateStar có EPSON Scan cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản